O  projektu

Projekt Slaviborský dvůr se nachází severně od centra Třeboradic a zahrnuje 7 rodinných izolovaných domů s dvojgaraží a 4 viladomy o 24 bytových jednotkách se zahradami v přízemí a výbornou občanskou vybaveností v těsném dosahu.
Jedná se o komorní projekt s charakterem zástavby plynule navazující na centrální prostor návsi s kostelem, restaurací, školkou, městskou knihovnou a rybníkem v samém srdci Třeboradic.
Rezidenční bydlení – Slaviborský dvůr nabízí pozemky pro výstavbu rodinných domů řešené jako 5+kk a 6+kk. U bytů byl kladen velký důraz zejména na byty pro celoživotní bydlení s nadstandardní dispozicí od 3+kk až 6+kk. V nabídce jsou ale i 1+kk a 2+kk jako startovací bydlení či investiční příležitost.

Severní část projektu je určena pro obytnou zástavbu rodinnými domy, jižní část pak pro funkci smíšenou. Bydlení je zde doplněno občanskou vybaveností např. kavárna, obchod – smíšené zboží, multifunkční vzdělávací centrum a kancelář. Na pozemcích určených výhradně pro bydlení je navrženo 7 izolovaných rodinných domů na parcelách o velikosti 600 – 800 m². Ve druhé části území, označeném jako území všeobecně smíšené, jsou navrženy čtyři bytové domy (oz. A, B, C a D) o dvou standartních podlažích (1NP zahrady) a třetí ustoupené podlaží vestavěné do krovu objektu. Obdobně byla řešena původní a stávající zástavba v obci.
Navržená infrastruktura plynule doplňuje okolní zeleň. Parkování je řešeno jako rezidenční s dostatečnou kapacitou parkovacích míst u domů, bytů i služeb. Obslužné komunikace jsou ze dvou směrů propojeny do ulice Schoellerovy.
Našim cílem je vybudovat místo pro spokojený život.
Dispozice bytů je navržena tak, aby využívala maximálního vnitřního prostoru.

Harmonogram výstavby:

 • Stavební povolení 02/2022
 • Zahájení výstavby 03/2022
 • Předpokládaná kolaudace 10/2023 následné předávání bytů 12/2023

Typy domů

Bytový dům A

 • 9byt. jednotek a 2 garáže (2+kk, 3+kk)
 • 3NP
 • valbové obytné podkroví s vikýři a střešními okny
 • přízemí – zahrady, v patře terasy

Bytový dům B

 • 9byt. jednotek (3+kk, 4+kk, 5+kk)
 • 3NP
 • valbové obytné podkroví s vikýři
 • přízemí- zahrady, v patře terasy

Bytový dům C

 • 1byt. jednotek (2+kk) a 3nebyt. prostory (kancelář)
 • 3NP
 • valbové obytné podkroví s vikýři
 • v patře terasy

Bytový dům D

 • 6byt. jednotek (1+kk, 2+kk, 3+kk) a 2nebyt. prostory (obchod, kavárna)
 • 3NP
 • valbové obytné podkroví s vikýři
 • přízemí – zahrady, v patře terasy

Historie

Obec Třeboradice se vždy vázala na dějiny Slaviborova dvora a farního kostela Nanebevzetí Panny Marie. Slaviborův dvůr je v současné literatuře zmiňován jako hodnotný historický objekt s bohatými dějinami. Pověst praví, že ve slovanském dávnověku v 9. století patřil dvůr Slaviborovi, poslednímu pšovskému knížeti. Tomu se tady narodila dcera Ludmila, pozdější babička knížete Václava. V 18. století bývala obytná budova dvora krásným zámečkem s okrasným parkem, který vlastnila hraběnka O´Kelleyová. Roku 1788 hraběnka dvůr se zámkem prodala a stavba pak sloužilá obytným a hospodářským účelům. Po roce 1945 využíval dvůr se zámkem státní statek. Budovy bohužel stále chátraly a počátkem 70. let 20. století se dostaly do velmi špatného stavu. Roku 1979 byly zbořeny.

Slaviborský dvůr stával na západní straně Slaviborského náměstí a tvořil jednu ze dvou nejcennějších a nejcharakterističtějších objektů této obce. Jako vzpomínka na Slaviborský dvůr nám dnes bohužel musí stačit již jen socha sv. Václava.

Situační plán

Při načtení mějte prosím strpení. PDF je ve vysoké kvalitě.